Podczas Szkoły Analizy Termicznej SAT'08 będzie możliwość zaprezentowania wyników własnych na posterach.


Streszczenia posterów (maksymalnie 1 strona formatu A4) prosimy przesyłać na adres
Komitetu Organizacyjnego
do dnia 29 lutego 2008
.

Wymiary posteru: wysokość 110 cm, szerokość 90 cm.