Przewodniczący konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Małecki
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Komitet Programowy

Dr Wojciech Balcerowiak, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
Dr hab. inż. prof. PG, Józef Haponiuk, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Barbara Małecka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Andrzej Małecki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska