Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Barbara Małecka, AGH - przewodnicząca
Dr inż. Agnieszka Łącz, AGH
Mgr inż. Maria Rajska, AGH
Dr Małgorzata Wierzbicka, AGH
Mgr inż. Janusz Gawenda, Stowarzyszenie Naukowe im. St. StaszicaAdres:

Dr hab. inż. Barbara Małecka
Komitet Organizacyjny
V Szkoły Analizy Termicznej SAT'08
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
telefon: 012 617 4512
fax: 012 617 2493
e-mail: sat08@ceramrtr.ceramika.agh.edu.pl