Organizatorzy

SAT'08

Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutniczej im St. Staszica, Kraków


Polskie Towarzystwo Kalorymetrii
i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego


Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica